Wet bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening leggen wij gegevens vast voor de uitvoering van een overeenkomst zoals onze gastenadministratie en/of de administratie omtrent bijvoorbeeld kortingsregels.

Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven en uw mening daarover te vragen.

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een email te sturen aan:

Wijzigen of verwijderen van gegevens
Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen of verwijderen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van kortingen. U heeft verder het recht om ons te verzoeken u mee te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en onze dienstverlening te optimaliseren.

Wijzigingen
Landhaus Waldeifel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een up-date.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met Marjon van Oorschot per email:

 Vakantiehuis
 Activiteiten

 Boek online

 
 0031-652626497

keurmerk Onze andere huizen zijn...

 in Duitsland: Das Alte Pfarrhaus

 in Nederland: Huize Tergast
Landhaus Waldeifel
nl de en
Share |